REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO PLEŚNA PARK

Witamy Państwa serdecznie w naszym ośrodku i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.
1. Po przybyciu, prosimy Państwa o zgłoszenie się do Kierownika ośrodka w celu dopełnienia formalności oraz uregulowania należności za pobyt.
2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 następnego dnia.
3. Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w ośrodku, nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystany pobyt, chyba że przyczyną zaistniałej sytuacji były okoliczności mające charakter siły wyższej lub wypadek losowy. Osoba wnioskująca o zwrot należności powinna wykazać przyczynę.
4. Zadatek za pobyt należy wpłacić w terminie 10 dni roboczych od daty rezerwacji.
5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku.
6. Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
7. Klient wpłacając zadatek akceptuje podane powyżej warunki.
8. Ewentualne przyjazdy w godzinach późniejszych należy zgłaszać telefonicznie.
9. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek).
10. Na terenie ośrodka należy zachować ciszę nocną od godz. 22:00 do godz. 7:00.
11. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą Kierownika, nie dłużej jednak niż do godz. 22:00.
12. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
13. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
16. Prosimy nie pozostawiać dzieci i zwierzątka bez nadzoru.
17. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić Kierownika ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
18. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy na terenie ośrodka i znajdujące się w nich mienie.
19. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku. 

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia PLEŚNA PARK!