REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO PLEŚNA PARK

Witamy Państwa serdecznie w naszym ośrodku i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.
1. Po przybyciu, prosimy Państwa o zgłoszenie się do Kierownika ośrodka w celu dopełnienia formalności oraz uregulowania należności za pobyt.
2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1600, a kończy o godz. 1000 następnego dnia.
3. Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w ośrodku, nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystany pobyt, chyba że przyczyną zaistniałej sytuacji były okoliczności mające charakter siły wyższej lub wypadek losowy. Osoba wnioskująca o zwrot należności powinna wykazać przyczynę.
4. Zaliczkę na pobyt należy wpłacić w terminie 10 dni roboczych od daty rezerwacji.
5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej zaliczki.
6. Niewpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
7. Klient wpłacając zaliczkę akceptuje podane powyżej warunki.
8. Ewentualne przyjazdy w godzinach późniejszych należy zgłaszać telefonicznie.
9. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek).
10. Na terenie ośrodka należy zachować ciszę nocną od godz. 2200do godz. 700.
11. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą Kierownika, nie dłużej jednak niż do godz. 2200.
12. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
13. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
16. Prosimy nie pozostawiać dzieci i zwierzątka bez nadzoru.
17. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić Kierownika ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
18. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy na terenie ośrodka i znajdujące się w nich mienie.
19. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia PLEŚNA PARK