FORMULARZ REZERWACYJNY

Osoba fizycznaFirma
NIP (firma)
Imię i nazwisko
Nazwa Firmy
Adres pocztowy
Kod pocztowy
E-mail
Telefon

SZCZEGÓŁY REZERWACJI

Ilość pokoi dwuosobowych
Ilość pokoi trzyosobowych
Ilość pokoi czteroosobowych
Ilość dzieci poniżej 3 lat
Ilość dzieci 4-10 lat
Ilość dzieci powyżej 11 lat

Data przyjazdu

W okresie od: (DD-MM-RRRR)
do: (DD-MM-RRRR)
Wiadomość